---
Zoeken in Stadsdeel Oost
Pad tot huidige pagina

Indische Buurt

Lijst

De Indische Buurt is een levendige buurt in opkomst met een gunstige ligging, vlakbij het centrum van Amsterdam, met goede voorzieningen en met veel groen en ruimte in de buurt. Veel woningen zijn opgeknapt en ook veel straten en pleinen zijn al verbeterd.

De vernieuwing is nog niet klaar. De buurt heeft een dorps karakter, maar kent ook grootstedelijke problematiek. Daarom gaat het stadsdeel samen met de corporaties hard door met het investeren in de wijk.

Veel bewoners, nieuwkomers én oudgedienden ondernemen samen activiteiten, of verenigen zich. Of het nu gaat om schaken, tuinieren, het schoonhouden van de buurt, de Makkie, muziek maken of koken. Dit maakt dat er in de Indische Buurt veel sterke sociale netwerken zijn.

De Indische Buurt is een buurt waar alle mensen, oud, jong, arm, rijk, uit alle culturen en religies, zich thuis voelen en met elkaar verbonden zijn, en waar mensen kansen krijgen en die ook pakken.
Logo Samen Indische Buurt

Slideshow deluxe

Kinderen bij JP Coenschool
Bewoners Gorontalostraat
Meisjes
postzegelpark
Samen Indische Buurt Festival
Javastraat
kinderen koken
muziek
optocht
postzegelpark
Binnentuin Van der Pekblokken

Nieuwsbrief

Eén keer per maand verschijnt de nieuwsbrief Indische Buurt. U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief.

Bewonersinitiatieven

Steeds meer bewoners zetten zich in voor de Indische Buurt. Er zijn van tal van bewonersinitiatieven genomen. En in volle gang!

Wijkservicepunt

In de Indische Buurt is het wijkservicepunt Flevopoort gevestigd. Buurtbewoners kunnen er terecht voor activiteiten, informatie en hulp bij allerhande zaken. Het helpt mensen met een beperking en ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen.

Accountmanager

De accountmanager Indische Buurt functioneert als schakel tussen ondernemers, pandeigenaren, bewoners en de gemeente.

Idee? Doe mee!

Heeft u een goed idee voor uw buurt en wilt u zelf iets doen, of samenwerken met het stadsdeel? Neem contact op met de participatiemakelaar van de Indische Buurt:

Rob van Veelen
Telefoon (020) 253 4136
Mobiel 06 5121 7714
E-mail r.van.veelen@amsterdam.nl

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca.

Partners wijkaanpak

Eigen Haard

E-mail: info@eigenhaard.nl
Website: www.eigenhaard.nl

Ymere

E-mail: oost@ymere.nl
Website: www.ymere.nl

De Alliantie Amsterdam

E-mail: amsterdam@de-alliantie.nl
Website: www.de-alliantie.nl